Krajowa Rada przypomina…

W imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informuję, że opłaty abonamentowe
pozostają nadal obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za
korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Opłatę abonamentową
pobiera się w celu umożliwienia realizacji zadań przez media publiczne, a zasadność tego potwierdził
Trybunał Konstytucyjny.
Każdy użytkownik odbiornika, poza osobami ustawowo zwolnionymi, obowiązany jest do
wnoszenia opłaty do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty pobiera Poczta
Polska. W roku 2009 i 2010 pozostają one na dotychczasowym poziomie.

Dziękujemy Panie Prezydencie…
i czytamy dalej…

Pragnę zwrócić uwagę, iż nawet po ewentualnym wejściu w życie nowej ustawy medialnej, co
może nastąpić dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, do obowiązku wnoszenia opłat
abonamentowych do końca 2009 roku, będą stosowane przepisy dotychczasowe. Oznacza to, iż Poczta
Polska naliczy odsetki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych w każdym przypadku
opóźnienia. Zaległości będą podlegały windykacji przez 5 lat. Wcześniejsza wpłata zaległego
abonamentu zmniejszy poziom odsetek.
KRRiT nie może pozwolić na zagrożenie stabilności finansowej mediów publicznych.
W związku z tym Poczta Polska będzie podejmować działania zarówno w celu odzyskania
zaległości, jak i bieżącego wnoszenia opłat przez wszystkich zobowiązanych.
Dziękujemy tym wszystkim widzom i słuchaczom, którzy terminowo i rzetelnie wnoszą opłaty
abonamentowe. Zapraszamy do tego szlachetnego grona tych z Państwa, którzy dotąd abonamentu
nie opłacali lub opłat zaprzestali.

Oryginał dokumentu tutaj na stronie KRRiT.gov.pl.

Moja skromna propozycja, bo to przecież kolejny rachunek do płacenia, który zmusza nas do ruszenia tyłka do tak tragicznej i monopolistycznej Poczty Polskiej.
Niech ustawa medialna, nawet jeśli nie zostanie przyjęta, a wygląda na to, że odrzucona zostanie porzucona, niech chociaż powstanie Punkt iż:
„Abonament Radiowo-Telewizyjny będzie odprowadzany poprzez dostawców mediów.”
Ja bym naprawdę się nie obraził, jeśli rachunek byłby powiększony o wysokość Abonamentu Radiowo-Telewizyjnego – problem z płatnościami był by w jakiś sposób rozwiązany, biorąc pod uwagę, że prawie 70% odbiorników telewizyjnych to coś więcej niż zwykła antena za oknem.
Drugi problem to to, że tak naprawdę patrząc na to co się dzieje w TVP i Polskim Radiu – utarczki osobowe – aż odechciewa się oglądać słuchać.
Niech TVP i Polskie Radio pokaże, że można robić radio bez reklam.
Jeśli Polskie Radio Program Drugi w ramach protestu potrafi puszczać ptaszki przez cały dzień, niech wszystkie stacje radiowe i telewizyjne podlegające Abonamentowi przez jeden dzień nie puszczają reklam. Niech pokażą zamiast reklam krótką planszę – Możemy nie pokazywać reklam – płać abonament.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*